Enllaços d'interès
Mostrar # 
1 Barcelona / Catalunya Film Commission
La Barcelona Film Commission és el servei que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la ciutat.
La Catalunya Film Commission és un servei públic i gratuït de la Generalitat de Catalunya que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot Catalunya i d’estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual catalana i els serveis que se’n deriven a tot el territori.
2 Catalan Films & TV
Catalan Films & TV es constitueix com el motor per a la internacionalització de les empreses audiovisuals catalanes, establint lligams locals, nacionals i internacionals i promovent la presència de productes i empreses catalanes arreu del món.
3 CIMA
Una associació que agrupa a més de 100 dones amb un objectiu comú: fomentar una presència equitativa de la dona al mitjà audiovisual.
4 EGEDA
EGEDA és l'entitat de gestió que representa i defensa a Espanya els interessos dels productors audiovisuals, derivats dels drets que reconeix i protegeix la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI de 12 d'Abril de 1996). El funcionament de l'entitat està autoritzat pel Ministeri de Cultura i la seva actuació es realitza sense ànim de lucre.
5 ICAA
Les competències de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) són el cine i el món audiovisual a Espanya, la seva gestió, el seu funcionament, premis, legislació, convenis, ajuts, etc.
6 ICEC
L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) és l'organisme per mitjà del qual el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya du a terme les polítiques de suport a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en aquest àmbit. L'objectiu de l'ICEC és impulsar el desenvolupament de les empreses dedicades a la producció, la distribució i la comercialització de productes culturals incorporats en qualsevol tipus de suport.
7 TVC
Televisió de Catalunya.
8 TVE
Televisió espanyola.